ZARZĄDZANIE NAJMEM

Firma KM Serwis Nieruchomości przedstawia Państwu ofertę zarządzania najmem.

W zakresie oferowanej usługi są następujące czynności:

 • przygotowanie mieszkania, apartamentu, domu do najmu, oznacza to działania w różnych wymiarach, m.in. zapewnienie odpowiedniego wystroju, tynkowanie, malowanie ścian, wyposażenia (kupno mebli), usunięcie usterek technicznych, wysprzątanie mieszkania;
 • ogłoszenia o wynajmie, prezentacja przedmiotu najmu, sprawdzenie potencjalnych najemców pod kątem ich potrzeb i możliwości finansowych, współpraca z pośrednikiem nieruchomości w zakresie poszukiwania odpowiedniego najemcy, negocjowanie warunków najmu, przeprowadzanie selekcji, weryfikacja najemców;
 • pomoc w ustaleniu optymalnej ceny najmu, przygotowaniu opisu mieszkania, zdjęć, opisu okolicy, odbieranie telefonów, emalii, umawianie się na spotkania, negocjowanie warunków,
 • przygotowanie wzoru umowy najmu,
 • przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • przekazanie nieruchomości,
 • monitorowanie płatności,
 • ponaglenia w zakresie opóźnień w płatnościach,
 • monitorowanie stanu nieruchomości,
 • wykonywanie napraw,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji nieruchomości, tjaktu notarialnego, umów kredytowych, umów o dostarczanie energii, adresy i telefony administratorów budynku, pogotowia energetycznego, gazowego, wodnego, komplet zapasowych kluczy, kody do drzwi wejściowych, polisy ubezpieczeniowe, faktury za sp0rzęt, gwarancje, zdjęcia mieszkania, telefony awaryjne itd.
 • gromadzenie danych najemcy tj. umowy najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze, notatki z rozmów, korespondencja, i inne;
 • prowadzenie rozliczeń – ewidencja przychodów, ewidencja wydatków, faktury za zakup sprzętu, napraw, opłat za media, spłat kredytu, deklaracji podatkowych, kopie przelewów bankowych itd.
 • pozbywanie się trudnych najemców,
 • rozwiązywanie umowy najmu.

Cena za zarządzanie najmem w ww zakresie to 10% wartości najmu.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami-Władysławowo
Puck
Hel i teren Trójmiasta. KM Serwis Nieruchomości świadczy pełen wachlarz usług zarządczych dla właścicieli wspólnot mieszkaniowych małych i dużych osiedli mieszkaniowych