Cennik usług podstawowych

Usługa zarządzania
Utrzymanie czystości
Usługa zarządzania + utrzymanie czystości

UWAGA!

Cena świadczonych usług związana jest z utrzymaniem części wspólnej obliczana zgodnie z powierzchnia użytkowa nieruchomości i na potrzeby ustalenia wynagrodzenia dla Zarządcy i świadczonych usług, natomiast nie oznacza to, że dany właściciel lokalu – członek danej Wspólnoty Mieszkaniowej będzie opłacał zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej zgodnie z powierzchnia swojego lokalu.

Często popełnianym w praktyce błędem jest ustalanie zaliczek przypadających na poszczególnych właścicieli lokali w proporcji do powierzchni ich lokali (a nie w proporcji do udziałów właścicieli we własności nieruchomości wspólnej) i ignorowanie różnic w przypadkach, gdy udziały nie odzwierciedlają proporcji powierzchni poszczególnych lokali.

aaaaa